ramka na gorze OFE4You Wszystko o Otwartych Funduszach Emerytalnych fundusze-ofe.pl Wszystko o Otwartych Funduszach Emerytalnych English Poland
tabelka top
II Filar

Zakaz akwizycji do OFE od 01.01.2012
Z dniem 01.01.2012 został wprowadzony zakaz akwizycji do OFE. Wiąże się to z tym, że zapisy do OFE odbywają się aktualnie tylko bezpośrednio w placówce funduszu lub też za pośrednictwem strony internetowej danego OFE.
Zmniejszenie składki do OFE do 2,3%
Nowelizacja ustaw związanych z systemem zabezpieczenia społecznego zakłada, że do OFE będzie trafiało 2,3% składki, zaś pozostała część zostanie przekazana na subkonta w ZUS. Zmiany te pozwolą do 2020 roku obniżyć dług publiczny.


IKZE
Od nowego roku zostaje wprowadzony nowy produkt przeznaczony do oszczędzania na emeryturę czyli: Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE). Aby bliżej zapoznać się z tą możliwością zachęcamy do odwiedzenia strony: www.ikze.biz
tabelka dol
ramka na dole

Wykonanie: Maciej Kotula